60262824 2075020175930641 7046249901876838400 n

پرایم چیست؟ 

.پرایم برنامه‌ای سه ساله است که توسط پریا ارایه شد و برای ادغام تازه‌واردین با فرهنگ و جامعه‌ی کاناداییتوسط اُنتاریو تریلیوم فاندیشن (انتاریو تریللیوم فاندیشن) تامین مالی شد چرا پرایم؟ 

  1. ضمن آشنایی و آموزش استفاده از رسانه‌های جمعی و چندرسانه‌ای، به تازه‌واردین کمک می‌کند تا به میزان بیشتری در جامعه‌ی کانادا و اجتماعات محل سکونت خود ادغام شوند
  2. تازه‌واردین را به بکارگیری وب و رسانه‌های جمعی برای ارتباط  و آشنایی با اقوام گوناگون تشویق می‌کند
  3. به تازه‌واردین کمک می‌کند تا شبکه‌ی اجتماعی و تخصصی خود را برای افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود زندگی توسعه بخشند
  4. ارایه‌ی محلی جامعه‌محور برای بحث‌های مرتبط با مهاجران تازه‌وارد است تا برداشت‌ها و تجارب خود را با یکدیگر درمیان گذاشته و علایق، نگرانی‌ها و احساسات خود را بروز دهند
  5. دانش رسانه‌ای بر پایه‌ی وب را نزد  تازه واردان بالا می‌برد تا:
  • انزوایشان را کاهش دهد.
  • انگلیسی‌شان را بهبود بخشد.
  • سبب افزایش فرصت‌های حرفه‌ای و تعامل فردی‌شان شود.

 

Web Design May 2019 2    Google Drive May 2019Web Design May 2019    57503184 2040985956000730 5587004084109443072 n


 

               

 
  
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved