:همکاران ما خدمات زیر را برای شما انجام می دهند 

تکمیل فرم درخواست اقامت دائم ، اجازه کار و فرم درخواست شهروندی .پاسخ به پرسشهای شما در رابطه با پر کردن فرم درخواست ، و پیگیری فرمهای درخواست فرستاده شده برای اداره مهاجرت کانادا و شهروندی لطفا جهت گرفتن وقت قبلی با شماره داخلی ۱۰۸با ما تماس بگیرید

 


60957217 2086302254802433 8137055025353457664 n
    

© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved