تیم پریا
 

IMG 8956

 

هیات مدیره:

احمد رضا تبریزی – موسس و رییس هیات مدیره

علی محتشمی

بابک سرشار

ماندانا معتمدی

امید علایی

محمد ابهری

شادی ادب

هیات مشاوران:

سهیل پارسا

مهرداد آریان‌نژاد

مارال مسعودی

بیژن احمدی

 

Parya Staff

Foroozan Jalaei - Adminstration Manager Ex. 108 Email:  & ESL clerk Ext.155

Cima Irannejad- Programs Manager Ext.201 Email: 

Neda Azarmipour – Marketing Specialist and PRIME Instructor Ext. 204 Email: 

Tennur Makarnaci- Community Engagement Coordinator – Ext. 202 Email: 

Farshad Haddadi – Youth Worker Ext. 204 Email:

Ganna Kovalenko – Youth Worker Ext. 118 Email: 

Jacky Shen – Youth Worker Ext. 118 Email:

 

 

- ESL students to report absents  or to leave a message for a teacher please call Ext. 155

© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved