تماس با ما

آدرس:

344 John St
Markham, ON
L3T 5W6

تلفن: ۰۲۰۲-۷۶۴-۹۰۵

فکس: ۳۷۷۵-۷۶۴-۹۰۵

از ایستگاه متروی فینچ: اتوبوس خط 2 - سکوی شماره‌ی 12

از ریچموندهیل/ بی ویو: اتوبوس خط 91 - در جان/ بی ویو اتوبوس خط 2 را سوار شوید.

از ریچموندهیل/ یانگ: هر اتوبوسی به سمت جنوب را سوار شده، در دُن‌کستر اتوبوس خط 2 را سوار شوید.

 

.برای اطلاعات بیشتر لطفآ فرم زیر را پر کنید
.لطفآ همه فیلدها را بر کنید
.با ارسال این فرم، شما سیاست حفظ حریم خصوصی ما را می پذیرید
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved