پرایم پرایم چیست؟

پرایم برنامه‌ای سه ساله است که توسط پریا ارایه شد و برای ادغام تازه‌واردین با فرهنگ و جامعه‌ی کانادایی توسط اُنتاریو تریلیوم فاندیشن (انتاریو تریللیوم فاندیشن) تامین مالی شد.

چرا پرایم؟

  1. ضمن آشنایی و آموزش استفاده از رسانه‌های جمعی و چندرسانه‌ای، به تازه‌واردین کمک می‌کند تا به میزان بیشتری در جامعه‌ی کانادا و اجتماعات محل سکونت خود ادغام شوند
  2. تازه‌واردین را به بکارگیری وب و رسانه‌های جمعی برای ارتباط  و آشنایی با اقوام گوناگون تشویق می‌کند
  3. به تازه‌واردین کمک می‌کند تا شبکه‌ی اجتماعی و تخصصی خود را برای افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود زندگی توسعه بخشند
  4. ارایه‌ی محلی جامعه‌محور برای بحث‌های مرتبط با مهاجران تازه‌وارد است تا برداشت‌ها و تجارب خود را با یکدیگر درمیان گذاشته و علایق، نگرانی‌ها و احساسات خود را بروز دهند
  5. دانش رسانه‌ای بر پایه‌ی وب را نزد  تازه واردان بالا می‌برد تا:
  • انزوایشان را کاهش دهد.
  • انگلیسی‌شان را بهبود بخشد.
  • سبب افزایش فرصت‌های حرفه‌ای و تعامل فردی‌شان شود.

هدف پریا:

توسعه‌ی میزان توجه و استفاده از سرویس‌های بنیاد خیریه‌ی پریا توسط تمام اعضای جامعه با قومیت‌های گوناگون و گسترش خدمات همراه با افزایش حمایت و پشتیبانی از جامعه

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved