برنامه ها و خدمات

education-parya-min

برنامه های آموزشی ما به تازه واردان کمک می کند تا مهارت های عملی را بالاتر ببرند و به واسطه آن بتوانند تغییرات مثبتی را در جامعه خود ایجاد کنند. از طریق ابتکارات و فعالیتهایی که ما ارایه می دهیم ، افراد اعتماد به نفس بالاتری جهت برقراری ارتباط، مهارتهای بین فردی و اجتماعی و ایجاد دوستی با همسالان خود کسب می کنند.

حامیان و سرمایه گذاران ما