برنامه جوانان

برنامه مشارکت جوانان ابزارهایی را از طریق آموزش و راهنمایی ارائه می دهد تا به شکل گیری نسل جوان ما کمک کند و بر اهداف آنها متمرکز بماند. این برنامه ها شامل تدریس خصوصی ، مشاوره سلامت روان ، کمک به آنها در نوشتن رزومه ، آماده سازی آنها برای مصاحبه و تکمیل ساعات داوطلبانه در زمینه مورد علاقه خود برای شرکت در کلاسهای آشپزی ، سفرهای میدانی و ورزش و تفریح است.

برای ملاقات با یکی از کارمندان ما به زبان چینی یا روسی لطفاً با شماره تلفن داخلی 118 تماس بگیرید. و برای رزرو نوبت با کارمندان فارسی و فرانسوی زبان لطفاً با شماره تلفن داخلی 204 تماس بگیرید.

ویدیوی خوش آمدگویی

حامیان و سرمایه گذاران ما