بورسیه تحصیلی

اولین برنامه بورسیه تحصیلی بنیاد پریا در بهار 2018 تأسیس شد. هدف از ارائه این طرح حمایت مالی از دانشجویان ایرانی است که در موسسه های عالی کانادا با بودجه دولتی تحصیل می کنند ، موفقیت تحصیلی خود را نشان داده اند و/یا به کمک مالی نیاز دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه بورس تحصیلی و فرم درخواست ، لطفاً ازوب سایت http://paryascholarship.com دیدن فرمایید.

حامیان و سرمایه گذاران ما