خدمات شغلی

تیم متخصصان تعیین شده ما می توانند به شما در نوشتن رزومه و اصلاح رزومه ، تمرین سوالات عمومی رایج در مصاحبه های شغلی ، انجام مصاحبه تمرینی قبل از مصاحبه اصلی، به علاوه نکاتی که می توانند به شما در دستیابی به شغل موردنظرتان کمک کند. آنها همچنین می توانند سایتهای کاریابی مرتبط با زمینه شغلی مورد علاقه شما را پیشنهاد کرده و شما را به سایر مراکز اشتغال ، نمایشگاههای کاریابی یا شاید حتی یک کارفرمای بالقوه متصل کنند.

حامیان و سرمایه گذاران ما