خدمات مسکن

ما با مرکز راهنمای مسکن همکاری می کنیم و به سوالات مستاجران و صاحبان خانه در تمامی امور مسکن پاسخگو هستیم. تیم متخصص ما با جوانان ، خانواده ها ، تازه واردان به کانادا و سالمندانی کار می کند که ازلحاظ مسکن در شرایط خوبی نیستند یا در خطر از دست دادن مسکن خود هستند. آنها به افراد جهت پر کردن فرم های های مربوط به مسکن یارانه ای کمک می کنند ، همچنین به افراد کمک می کنند تا آنها بتوانند یوتیلیتی پرداخت شده را عودت بگیرند، به آنها جهت تهیه مبلمان منزل کمک میکنند و موارد دیگر….

متخصصین ما می توانند به شما در ثبت نام مسکن دولتی ، بازپرداخت خدمات شهری ، کمک به دسترسی به بانک اجاره ، خرید مبلمان برای واحد جدید خود ، جستجوی واحد مسکونی ، ثبت نام شما به عنوان صاحبخانه و اتصال شما با مستاجر کمک کنند.

اطلاعات پناهگاه

شماره تلفن درخواست پناهگاه : 4163384766

درخواست پناهگاه اورژانسی : 18882561112

اطلاعات مسکن یورک

اطلاعات مسکن تورنتو

تلفن کمک به صاحبخانه

تلفن کمک به مستاجر

اطلاعات پناهگاه

برای جزيیات بیشتر و یا درخواست قرارملاقات با داخلی 108 تماس حاصل فرمایید

حامیان و سرمایه گذاران ما