تاریخچه ما

در سال 2001 ، بنیانگذار پریا ، احمدرضا تبریزی ، به همراهی زرین محی الدین و دکتر فهیمه مرتضوی تصمیم گرفتند جهت ایجاد تسهیلاتی جهت ارائه خدمات فرهنگی به زبان فارسی به جامعه ایرانی-کانادایی به ویژه سالمندان، با یکدیگر همکاری کنند. چشم انداز آنها از آن زمان مورد استقبال، تحسین و حمایت زیادی از سوی جامعه و دولت فدرال قرار گرفته است. در سال 2002، پس از مشورت زیاد با اعضای جامعه ایرانی-کانادایی، گروه های مشابه قومی-فرهنگی و دولت فدرال، پریا رسماً به یک سازمان و خیریه ثبت شده تبدیل گردید. مدت کوتاهی پس از تأسیس، هیئت مدیره ای انتخاب شد و کار پریا به طور جدی آغاز شد. ما از افرادی که از لحاظ مالی و زمانی ما را حمایت کردند تا بتوانیم خدمات با کیفیت بالایی به جامعه ایرانی کانادایی در جی تی ای بدهیم سپاسگزار هستیم.

ماموریت ما

مأموریت ما این است که فضایی امن و دلپذیر برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی-کانادایی با تمرکز ویژه بر ارائه برنامه ها و خدمات به تازه واردان، جوانان و سالمندان ارائه دهیم. هدف ما این است که از طریق آموزش، ادغام اجتماعی، توسعه خدمات تازه واردان، ظرفیت جامعه فارسی زبان را در منطقه تقویت کنیم.

رفتار ما

ما در پریا معتقدیم که هر شخصی حق زندگی، یادگیری و کار در محیطی را دارد که همه افراد با برابری و احترام کنار یکدیگر کار می کنند. از این رو ، همه برنامه های پریا عاری از هرگونه تبعیض انجام می شود و برای تمام مردم با هر نژادی اخترام قایل هستیم. ما مخالف شدید هرگونه آزارو تبعیضی براساس جنسیت، نژاد، اصل و نسب، محل تولد، قومیت، تابعیت، رنگ، اعتقاد، سن، وضعیت تاهل، وضعیت خانوادگی یا معلولیت را که در قانون حقوق بشر تعریف شده است و خلاف قانون است، می باشیم. این سیاست برای همه افراد مرتبط با پریا از جمله: کارمندان، مشتریان، داوطلبان، اعضای هیئت مدیره، اعضای کمیته، مربیان و همه افرادی که از فضاهای ما استفاده می کنند، اعمال می شود.

حامیان و سرمایه گذاران ما