عضو پریا شوید

ثبت نام از ژانویه تا آخر دسامبر هر سال و هزینه ثبت نام $۵۰ برای شهروندان ارشد و $۱۰۰ برای بزرگسالان

مزایای عضویت :

تخفیف در قیمت تمامی مراسم‌های پریا

اطلاع یافتن به موقع از تمامی مراسم‌های پریا

تخفیف برای همسران دوستان پریا

جهت اطلاعات بیشتر با شماره داخلی ۱۰۸ تماس حاصل فرمایید .

حامیان و سرمایه گذاران ما